Den trygga skolan

med hjärta för eleven

Kommunikation

Här utvecklas elevernas språk genom See the Good och Retorikträning. Den språkliga förmågan blir en nyckel till både kunskap, vishet och växt.

Kunskap

Här odlas nyfikenhet och intresse för kunskap så att alla elever kan nå målen.

Genom systematiskt kvalitetsarbete strävar vi att förbättra undervisningen och ett lärande som höjer resultaten.

Karaktär

Här formas eleverna genom vårt värdegrundsarbete på kristen grund som leder till omsorg om andra, sig själv och miljön. En god karaktär lägger grunden för ett gott omdöme genom hela livet.

Därför arbetar vi aktivt med olika karaktärsord, både i förståelse och tillämpning. Exempelvis med hjälp av See the Good.”

Pastor David Ekerbring och Månadens Karaktärsord

Ansök till vår skola

Är du är intresserad av vår skola? Här kan du ansöka om plats idag, ställa frågor och lära mer om oss. 

Vi har även en förskola

Många föräldrar vill gärna ha alla barnen på ett och samma ställe, därför har vi

även en förskola för barn i åldrarna 1-5 år och en förskoleklass för 6-åringar.

Rulla till toppen