En Kristen Skola

För eleven, med eleven!

Våra Ledord

Kommunikation, Kunskap och Karaktär är tre ledord vi arbetar efter. Våra lärare kommunicerar kunskap som leder till karaktär. 

Kommunikation

Här utvecklas elevernas språk genom retorikträning för framgångsrika studier och engagemang i samhället.

Kunskap

Här odlas nyfikenhet och intresse för kunskap så att alla elever kan nå målen.

Genom systematiskt kvalitetsarbete strävar vi att förbättra undervisningen och lärande som höjer resultaten.

Karaktär

Här formas eleverna av kristna värderingar som leder till omsorg
om miljön, andra och sig själva. Vi tror att en god karaktär lägger grunden för ett gott omdöme genom hela livet.

Därför arbetar vi aktivt med
olika karaktärsord, både i förståelse och tillämpning.

Pastor David Ekerbring och Månadens Karaktärsord

Ansök till vår skola

Är du är intresserad av vår skola? Här kan du ansöka om plats idag, ställa frågor och lära mer om oss. 

Vi har även en förskola

Många föräldrar vill gärna ha alla barnen på ett och samma ställe, därför har vi

även en förskola för barn i åldrarna 1-5 år och en förskoleklass för 6-åringar.

Rulla till toppen